اطلاعات فنی

خصوصیات آجرارگ

شرکت آجرارگ در جهت ارتقاء کیفیت محصولات خود با بهره گیری از فن آوری و بروزرسانی روند تولید خود توانسته است تولیدات خود را هم تراز با استاندارد ملی ارائه دهد.

نتایج بدست آمده از آزمایشات به شرح ذیل میباشد:

  • عایق صوتی و حرارتی
  • سازگار با محیط زیست به جهت عدم استفاده از مواد آلاینده
  • رنگ طبیعی و ثابت
  • جذب آب مناسب جهت چسبندگی بین آجر و ملات
  • تولید سایزهای دلخواه و مورد نیاز
  • عدم شوره زدگی (به علت استفاده از خاک مرغوب)
  • مقاوم در برابر یخ زدگی

 

دوام و پایداری:

آگر جذب آب آجر بیش از 30% باشد با کاربرد این آجر در نما به علت وجود آب در آجر و تماس آجر با سرما ، آب داخل آجر یخ زده و باعث متلاشی و خرد شدن آجر میشود.

اگر جذب آب آجر از 8% کمتر باشد اتصال و چسبندگی بین آجر و ملات به وجود نمی آید و جسم منسجمی نخواهیم داشت.

8 < جذب آب  < 30

وزارت راه و شهرسازی

شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

نتایج آزمایشات جذب آب

طبق استاندارد شماره 7 ملی ایران

پروژه : آجر ارگ                                                          تاریخ آزمایش:95/05/20

مشخصات نمونه وزن اولیه آجر( گرم) وزن آجر بعد از 5 ساعت درصد جذب آب آجر
جوشاندن (گرم)(وزن اشباع)
آجر ارگ 742.8 872 17.6


مقاومت در برابر فشار :

حداقل مقاومت فشاری آجر نباید از 80 کیلوگرم بر سانتیمتر کمتر باشد و میانگین آنها نیز از 100 کیلوگرم بر سانتیمتر کمتر باشد.

مشخصات نمونه ابعاد آجر مساحت آجر cm حداکثر نیروی وارده مقاومت فشاری
طول عرض ارتفاع kg kg/cm
آجرارگ 20.1 5.8 3.7 116.58 45750 392