محصول جدید

معرفی محصول

کد ابعاد(cm) وزن تقریبی(kg) تعداد در کارتن تعداد در مترمربع
بااحتساب 1cm بند
B-TX 4*6*20 0.750 32 75
B1-TX 2*6*20 0.380 64 75
CA-TX 4*6*26 0.960 20 53
CA-TX1 2*6*26 0.500 40 53
PB1-TX 6*5*25 1.100 19 62
TX-B1-CM
TX-B1
TX-B-CM
TX-B
TX-CA1-CM
TX-CA1
TX-CA-CM
TX-CA

انواع مدل هاي آجر تگزاس

آجر مدل تگزاس در طرح های ذیل قابل ارایه میباشد :

TX-214
TX-211+216+202
TX-211+216
TX-211
TX-207+215
TX-207
Tx-211
TX-307
TX-216+211+207
TX-216
TX-215-+216
TX-215
Tx-222
Tx-220
Tx-219
Tx-218
Tx-216
Tx-214
Tx-225

دانلود بافت

Tx 217
Tx 214-1
TX 208-207
Tx -207-205
Tx -205-220
Tx -205
Tx- 220-2
Tx 220-1
Tx 220
Tx 219
Tx -218-214
Tx 218
Tx-216-207-205
Tx-211
Tx-207
Tx-204
Tx-202
Tx-201 ,202
Tx-218

گالری تصاویر