رستیک

کاشی های رستیک در 4 مدل و سایزهای مختلف با رنگ های متنوع قابل ارایه میباشند:

معرفی محصول رستیک دور

کد ابعاد(cm) وزن تقریبی(kg) تعداد در کارتن تعداد در مترمربع
TR2 2*15*15 0.500 30 44
TR3 1*10*10 0.147 140 100
Kalite
Kaliteh-2
Kaliteh-1
رستیک دور

دانلود بافت

رستیک دور

گالری تصاویر

معرفی محصول رستیک وسط

کد ابعاد(cm) وزن تقریبی(kg) تعداد در کارتن تعداد در مترمربع
TR2 2*15*15 0.500 30 44
Kaliteh-2
Kaliteh-1
رستیک وسط

چیدمان های مختلف

KG-V-2
KG-V-1

دانلود بافت

رستیک وسط
رستیک وسط

گالری تصاویر

معرفی محصول رستیک بافت دار

کد ابعاد(cm) وزن تقریبی(kg) تعداد در کارتن تعداد در مترمربع
TR1 2*20*20 1.000 12 25
Kaliteh-2
Kaliteh-1
رستیک بافت دار

دانلود بافت

رستیک بافت دار

معرفی محصول رستیک پتینه دار

کد ابعاد(cm) وزن تقریبی(kg) تعداد در کارتن تعداد در مترمربع
TR6 3*30*30 3.000 5 11
Kaliteh-2
Kaliteh-1
رستیک پتینه دار