طرحدار

امروزه کاشی های ساده و طرحدار در ساختمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، مانند حمام ،اشپزخانه ها و دکوراسیون داخلی

کاشی های طرحدار در طرح وسایزهای مختلف قابل ارایه میباشند:

معرفی محصول

کد ابعاد(cm) وزن تقریبی(kg) تعداد در کارتن تعداد در مترمربع
TR1 2*20*20 1.000 12 25
TR2 2*15*15 0.500 30 44
TR3 1*10*10 0.147 140 100
TR4 1*7*7 0.059 250 204
TR5 1*5*5 0.039 360 400
TR6 3*30*30 3.000 5 11
Kaliteh-2
Kaliteh-1
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
18
17
16
15
14
13
24
23
22
21
20
19
30
29
28
27
26
25
36
35
34
33
32
31
42
41
40
39
38
37
48
47
46
45
44
43
54
53
52
51
50
49
60
59
58
57
56
55
66
65
64
63
62
61
72
71
70
69
68
67
78
77
76
75
74
73
84
83
82
81
80
79
90
89
88
87
86
85
96
95
94
93
92
91
101
100
99
98
97

گالری تصاویر